title
Jõgeva Kaugküttevõrgu sobivuse analüüs üleminekuks neljanda põlvkonna kaugküttevõrgule
Compatibility Analysis of Jõgeva District Heating Network to 4th Generation District Heating
author
Duyan, Özay
defence date
language