title
Simulatsioonipõhine tootmisliini optimeerimine
Simulation-based optimization of production line
author
Satkan, Meruyert
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal