title
Juhi ning meeskonna emotsionaalse intelligentsuse seosed tajutud meeskonnatöö efektiivsusega. Relationships between the team manager\s and the team\s emotional intelligence with perceived teamwork efficiency
author
Järve, Marika
keywords
juhi emotsionaalne intelligentsus
meeskonna emotsionaalne intelligentsus
meeskonnatöö efektiivsus
rühmatasandi emotsionaalse pädevuse normid
supervisor
defence date
language