title
Ringleva õli ja peendispersse tuharikka kütuse segamissõlm
Unit of mixing of circulating oil and fuel of fine ash
Автоматизированная система узла смешивания циркуляционного масла
author
Koragodin, Vladimir
keywords
peendispersne tuharikas kütus
jäätmevaba kütus
automatiseerimissüsteem
lisakütus
circulation oil
fuel of fine ash
waste-free fuel
additional fuel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information