title
Töötajate töörahulolu suurendamine rakendades siseturunduse põhimõtteid AS Magnetic MRO näitel
Increasing Employees Job Satisfaction by Using Internal Marketing (based on the Example of AS Magnetic MRO)
author
Tikko, Janne
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.