title
Immigratsiooni mõjud Euroopa ühiskondadele: moslemite integratsioon Suurbritannia näitel
The Influence of Immigration on European Societies: The Case of Muslim Integration in the United Kingdom
author
Braun, Terje
keywords
vastuvõtvad ühiskonnad
Briti moslemid
rände väljakutsed
receiving societies
British Muslims
migration challenges
defence date
language