title
TMR mõõtepea rotatsioonimooduli kasutamis- ja optimeerimisprotsess
NMR probe rotation module usage and optimization processNMR probe rotation module usage and optimization process
author
Kaldma, Ats
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal