title
Survemahutite kesta põkkõmbluste tugevusparameetrite ja hinna optimeerimine
Strength characteristics and price optimization of buttwelds for pressure vessel shells
author
Haamer, Christen
keywords
surveseadmed
Pressure vessel
buttweld
filler metal
welding procedure specification
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Majak Jüri
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal