title
Keevitusdokumentide analüüsimise tööriista väljaarendamine närvivõrkude treenimise baasil
Development of a toolkit for the analysis of welding documents on the basis of neural networks training
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal