title
IT teenuste halduse ja protsesside analüüs ja täiustamine suures organisatsioonis Kuehne+Nagel International AG näite põhjal
Analysis and Improvement of it Service Operations and Processes in Large-scale Organization Based on Example of Kuehne+Nagel International AG
author
Dranov, Roman
defence date
language