title
Eriarvamusele jäävatele aktsionäridele kohaldatavate kaitsemehhanismide harmoniseerimine EL-i piiriülesel ühinemisel: kas olla või mitte olla
Harmonisation of protection mechanisms for dissenting shareholders in EU cross-border mergers: to be or not to be
author
Khamichonak, Tatsiana
keywords
piiriülesed ühinemised
piiriülese ühinemise direktiiv
vähemusosanikud
eriarvamused
õiguskaitsevahendid
cross-border mergers
Cross-Border Mergers Directive
minority shareholders
protection of dissenting minority shareholders
remedial rights
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network