title
Sensorite juhtimine ja monitooring (asjade internet) võrgu kaudu.
Control and monitoring of sensors through IoT (internet of things) network
author
Ivlijev, Artur
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus