title
Development and Implementation of Enterprise Information Management Systems for Interoperability
Ettevõtte infohaldussüsteemide arendamine ja juurutamine koostalitlusvõime jaoks
author
Lemmik, Rivo
keywords
knowledge repository
KMS survey
integration interfaces
systems implementation
uses and gratifications theory
teadmuse haldamine
teadmusbaasid
kasutatavuse uuring
süsteemide integratsioon
süsteemide juurutamine
description
Doctoral thesis 47/2018
Doktoritöö 47/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
27.09.2018
identifier
ISBN 9789949833023 (publication)
ISBN 9789949833030 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language