title
Perfluoreeritud hapete analüüs kasutades mittevesikeskkonna kapillaarelektroforeesi
Analysis of perfluorinated acids by using nonaqueous capillary electrophoresis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal