pealkiri
Perfluoreeritud hapete analüüs kasutades mittevesikeskkonna kapillaarelektroforeesi
Analysis of perfluorinated acids by using nonaqueous capillary electrophoresis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal