title
Organisatoorsete muutuste, võimudünaamika ja tajutava inimlikkuse vaheline suhe: juhtumiuuring
The Relationship Between Organizational Change, Power Dynamics, and Perceived Humanness: A case study
author
Pedanik, Pia
keywords
dehumaniseerimine
võimudünaamika
organisatoorsed muutused
tajutav inimlikkus
dehumanization
perceived humanness
power dynamics
defence date
language