title
Eesti põhivõrgu õhuliinide tehnilise seisukorra ja vanuse analüüs
Technical condition and aging relation analysis of Estonian high voltage overhead lines
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus