title
Eesti põhivõrgu õhuliinide tehnilise seisukorra ja vanuse analüüs
Technical condition and aging relation analysis of Estonian high voltage overhead lines
author
Andreesen, Guido
supervisor
Manninen, Henri; Kilter, Jako
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus