title
Ettevõtte X investeerimisprojekti tasuvuse hindamine ja analüüs
Corporate investment project X, evaluation and analysis
author
Pillart, Andres
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit