title
Lauamängu soovitamine gruppidele – prototüüp ja hindamisriist
Recommending board games to groups – prototype and evaluation tool
author
Kazjulja, Juri
supervisor
study program
defence date
language