title
B2B koostöö kitsaskohtade väljaselgitamine hambaarstide ning hambatehnikute näitel
Identifying B2B cooperation bottlenecks by the example of dentists and dental technicians
author
Kaur, Rene
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network