title
Välisturule sisenemise meetodi valikut mõjutavad tegurid Eesti mööblitööstusettevõtete näitel
The influencing factors of foreign market entry mode choice of Estonian furniture companies
author
Lehtsalu, Anneli
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network