title
Lastekaitse süsteem Soomes: lapse õigus olla ärakuulatud teda puudutavates kohtu- ja haldusmenetlustes
The Child Welfare System in Finland: The Right of a Child to Be Heard in Judicial and Administrative Proceedings Affecting the Child
author
Lamberg, Jenna
defence date
language