title
Konteinervedude hinnastruktuur ja selle dünaamika Põhja-Ameerika liinidel
Container Shipping Price Structure and its Dynamics based on North America Lines
author
Kaus, Maike
keywords
konteinerveo hinnastruktuur
võrdlus- ja korrelatsioonianalüüs
container freight price structure
comparative and correlation analyses
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information