title
Governance of Innovation Policy in Catching-up Context: Theoretical Considerations and Case Studies of Central and Eastern European Economies
Innovatsioonipoliitika valitsemine üleminekuühiskondades: teoreetilised lähenemised ja juhtumianalüüsid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides
author
Karo, Erkki
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
14.02.2011
identifier
ISBN 9789949230525
ISSN 14064790
language