title
Tallinna Tehnikaülikooli Spordihoone katuse on-grid päikesepaneelide süsteemi tehniline lahendus
Tallinn University of Technology Sports Center Building Rooftop Grid-Connected Photovoltaic System Design
author
Hürmeydan, Semih
keywords
PV system design
supervisor
defence date
language