title
Laktoositalumatus
Lactose Intolerance
author
Lomp, Elisabeth
keywords
piimatoodete tarbimine
küsitluse analüüs
consumption of dairy products
analysis of the survey
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit