title
Eesti Kaevandusmuuseumi eksponaatide elektriseadmestiku kaasajastamine
Modernization of the Electrical Equipment of the Exhibits in the Estonian Mining Museum
keywords
lahklüliti
rikkevoolukaitselüliti
K-tunnusjoonega liinikaitselüliti
380/127 V trafo
abikontakt (sulguv)
õhutermostaat
aegrelee
seitsmejuhiline ekraniseeritud kaabel
juhtimisahel
klemmirivi
lühisrootoriga asünkroonmootor
lõpplüliti
earth leakage circuit breaker
K-characteristic line protection switch
380/127 V transformer
auxiliary (make) contact
air thermostat
specified-time relay
heating element
seven-conductor shielded cable
control circuit
terminal strip
short-circuit asynchronous motor
limit switch
bushing
supervisor
Abel, Alo
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus