title
Diklofenaki ja karbamasepiini mõju hindamine vihmaussidele
Avoidance assessment of diclofenac and carbamazepine on earthworms
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal