pealkiri
Diklofenaki ja karbamasepiini mõju hindamine vihmaussidele
Avoidance assessment of diclofenac and carbamazepine on earthworms
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal