title
Fosfori sidumine olmereoveest hüdratiseeritud põlevkivituhaga ja seda mõjutavad tegurid mudelsegude baasil
Study of phosphorus recovery from municipal wastewater by utilizing oil shale ash and influencing factors with model mixtures
author
Kivistik, Mart
keywords
fosfori sidumine
hüdroksüülapatiit
munitsipaal reovesi
põlevkivi tuhk
phosphorus recovery
hydroxyapatite
municipal sewage
defence date
language