title
Modelleerimise ning koostoime süsteemi väljatöötamine Virtuaalreaalsuse Tööstusliku Digikaksikute kontsepti raames
Modelling and interaction system development for the Virtual Reality Industrial Digital Twin Concept
author
Dudnyk, Ninel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.