title
Meeskonnatöö parendamine meeskonnatöö kompetentside määratlemise kaudu juriidilise valdkonna organisatsiooni näitel. Improving teamwork through the definition of teamwork competencies on the example of a legal organization
author
Laasma, Liina
keywords
meeskonna juhid
meeskonna liikmed
meeskonnatöö mudelid
the big five of teamwork
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö