title
Tallinna Tehnikakõrgkooli akadeemilise personali tööstressorid, tööstressi tagajärjed ja tööstressi ennetamise ning leevendamise meetmed
Academic Staff’s Occupational Stressors, Consequences and Preventive and Relieving Measures in TTK University of Applied Sciences
author
Viljus, Elo
keywords
supervisor
defence date
language