title
Polümeersete päikeseelementide perspektiivid
Perspectives for Polymer Solar Cells
author
Tran, Jakob-Anhtu
keywords
polümeersed päikeseelemendid
orgaanilised päikeseelemendid
polymer solar cells
organic solar cells
supervisor
defence date
language