title
Jätkusuutlik tarneahela juhtimine Eesti toiduainetetööstuse ettevõtetes
Supply chain responsibility in Estonian food industries
author
Väljaots, Agne
keywords
jätkusuutlik tarneahela juhtimine
toiduainetetööstused
corporate responsibility
sustainable supply chain management
food industries
supervisor
defence date
language