title
The Attribution Problem in Performance Measurement in the Public Sector: Lessons from Performance Audits in Estonia
Omistamise probleem tulemuslikkuse hindamisel avalikus sektoris: õppetunnid tulemusaudititest Eestis
author
Taro, Külli
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949238804 (publication)
ISBN 9789949238811 (pdf)
ISSN 14064790
language