title
Vastutus sõjakuritegude eest Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tasandil võrreldes Vene Föderatsiooni seadusandlusega
The responsibility for war crimes on the international criminal level compared to the national legislation of the Russian Federation
author
Makhova, Diana
keywords
rahvusvaheline karistusõigus
Nürnbergi protsess
Vene Föderatsioon
jurisdiktsiooni põhimõtted
sõjakuritegude kohus
tribunal
Nuremberg trials
Russian Federations
principle of universal jurisdiction
military courts
war crimes
sõjakuriteod
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network