title
Таллинский Политехник № 11 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
31.03.1978
language