title
Orgaaniliste- ja toitainete sisalduse dünaamika Peipsi järve suubuvates jõgedes aastail 1992-2017
Organic Substances and Nutrients Content and Load in the Rivers of Lake Peipsi Catchment Area in 992-2017
author
Soroush, Farshadi
keywords
Peisi järve valgala jõed
toitainekoormuse arvutamise meetodid
Rivers in Lake Peipsi watershed
calculation methods for nutrient load
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus