pealkiri
Orgaaniliste- ja toitainete sisalduse dünaamika Peipsi järve suubuvates jõgedes aastail 1992-2017
Organic Substances and Nutrients Content and Load in the Rivers of Lake Peipsi Catchment Area in 992-2017
autor
Soroush, Farshadi
märksõnad
Peisi järve valgala jõed
toitainekoormuse arvutamise meetodid
Rivers in Lake Peipsi watershed
calculation methods for nutrient load
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.