title
E-keskkonna kasutamine töötajate värbamisel ja valikul Eesti näitel
Employee recruitment and selection using e-environment: case in Estonia.
author
Niggulis, Kadi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network