title
Koormuse mõju sünkroongeneraatori talitusele
Load influence on synchronous generaator operation
author
Aunapuu, Veiko
keywords
elektrisüsteemi stabiilsus
sünkroongeneraatori talitus
nurgastabiilsus
critical fault time
asyncronousmotor
syncronous generaator
angle stability
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information