pealkiri
Koormuse mõju sünkroongeneraatori talitusele
Load influence on synchronous generaator operation
autor
Aunapuu, Veiko
märksõnad
elektrisüsteemi stabiilsus
sünkroongeneraatori talitus
nurgastabiilsus
critical fault time
asyncronousmotor
syncronous generaator
angle stability
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information