title
Müügikonsultantide värbamistegevuse tõhustamine Tele2 Eesti AS-i näitel
Improving the effectiveness of the sales consultant recruitment process in the case of Tele2 Eesti AS
author
Haljaste, Monika
keywords
värbamise ja valiku meetodid
värbamise ja valiku kanalid
müügikonsultandid
the process of recruitment and selection
the methods of recruitment and selection
sales agents
defence date
language