title
TalTech üliõpilasesinduse rahastusplatvormi aruannete genereerimise funktsionaalsuse arendus
Development of Report Generation Functionality for TalTech Student Union's Funding Platform
author
Pärnpuu, Robert
supervisor
defence date
language