title
Magnum Logistics OÜ jaotusvedude optimeerimine
Optimization of Distribution Logistics at Magnum Logistics Ltd
author
Angerjärv, Anne-Mai
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.