title
Energeetika teemakäsitlus senises planeerimispraktikas ja ettepanekud energeetika teemaplaneeringute juhendi koostamiseks
Analysis of Spatial Energy Planning Practice and Suggestions for Spatial Energy Planning Guidelines
author
Tuksam, Jaak
keywords
energeetika teemaplaneering
taastuvenergia tehnoloogia
spatial energy planning
planning of energy
renewable energy technology
land use limitations
maakasutuspiirangud
puhveralad
buffer zones
supervisor
defence date
language