title
Külaotsa taluhoone inventariseerimine, tehnilise seisukorra hindamine ja restaureerimise arhitektuurne põhiprojekt
Inventory, technical evaluation and architectural restoration project of Külaotsa farm building
author
Plado, Ian-Markkus
supervisor
defence date
language