title
Hernebaaside aroomiprofiilide kirjeldamine kasutades SPME-GC/MS-O meetodit ja sensoorset analüüsi
Characterization of powdered pea aroma profiles using SPME-GC/MS-O and sensory analysis
author
Alas, Maria
defence date
language