title
Uue põlvkonna Eurokoodeks 5-1-2 jaoks esitatud isolatsiooniga puitkarkass-seinte ja -vahelagede tulepüsivuse arvutusmeetodite tundlikkuse analüüs
Sensitivity analysis of the design methods of timber frame assemblies proposed for new generation of Eurocode 5-1-2
author
Eskla, Kadri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus